Projekto teikėjas ir koordinatorius

 CDI UNIVERZUM (Slovėnija)

                             

CDI Univerzum yra projekto koordinatorius. 

CDI Univerzum yra suaugusiųjų mokymo institucija (16+) ir viena iš labiausiai pripažintų organizacijų, dirbančių šioje srityje. Besimokantieji yra paaugliai, jauni žmonės, kurie metė mokyklą, vidutinio amžiaus bedarbiai, žmonės, kuriems reikia persikvalifikuoti, pensininkai. Jie yra atėję iš skirtingų socialinių sluoksnių – pasiturintys, tačiau neišsilavinę žmonės, nepasiturintys, imigrantai ir kt.

Organizacija daugiausia siūlo formalias programas, kurios atitinka nacionalinę mokymo programą. Tai yra pradinio mokymo ir vidurinio profesinio rengimo programos: sodininkystė, maitinimas, turizmas, mažmeninė prekyba, mechanika, IT, administravimas ir verslas. Galima rinktis 3, 4 ar 5 metų kursą ir/ arba rinktis atskirus dalykus ir modulius. Beveik visuose kursuose yra numatyta praktika, tad besimokantieji turi galimybę susipažinti su darbo specifika ar, galbūt, užmegzti kontaktus su būsimais darbdaviais.

Pastaraisiais metais organizacija pradėjo vis labiau orientuotis į neformalų ugdymą ir mokymąsi visą gyvenimą. 

Kontaktai:

Adresas: Grošljeva 4

Pašto kodas: 1000

Miestas: Liubliana

Šalis: Slovėnija

Telefonas: +386 1 583 92 73

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tinklapis :  www.cdi-univerzum.si 

 

Pagrindiniai partneriai

FCZB - Frauen Computer Zentrum Berlin (Vokietija)

                   

FCZB yra ne pelno siekianti organizacija, kurioje dirba 22 darbuotojai. Centras kuria ir įgyvendina inovatyvias mokymų programas moterims IKT srityje nuo 1984 m. Tikslinės grupės – įvairių kultūrų ir išsilavinimo, skirtingus poreikius turinčios moterys, kurios neturi darbo arba gali jo netekti, imigrantės, neįgalios, kalinės.  FCZB siekia pagerinti moterų įsidarbinimo galimybes. FCZB centras dirba su viešomis ir privačiomis organizacijomis siekdamas įgyvendinti lyčių lygybės ir įvairovės strategijas. Visada atsižvelgiama į skirtingas dalyvių situacijas ir poreikius. FCZB ne tik kaupia patirtį tarptautinėse Europos programose ir iniciatyvose, bet taip pat įvairiuose projektuose, skirtuose gerinti švietimo ir mokymo galimybes kalinėms tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis. 

Kontaktai: 

Adresas: Cuvrystr. 1 

Pašto kodas: 10997 

Miestas: Berlynas (Kreuzberg)

Šalis: Vokietija

El. p. : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tinklapis : http://www.fczb.de

 

 Nikolo Šubico Zrinskio Ekonomikos, verslo ir vadybos universiteto koledžas Zagrebe (Kroatija)

Verslininkystės žinios ir verslumo kompetencijos sudaro modernios visuomenės pagrindą.

Nikolo Šubico Zrinskio Ekonomikos, verslo ir vadybos universiteto koledžas (UCEEM-NSZ) išsiskiria moderniu ir inovatyviu požiūriu į studijas ir įgalina savo studentus praktiškai panaudoti įgytas žinias, įgūdžius ir verslo technikas.

 Teorinės, o ypač praktinės žinios, kurios įgyjamos tiek individualiai, tiek komandoje, padeda greitai ir efektyviai integruotis į tvarią ekonomiką, laviruoti nuolatinių pokyčių, didžiulės konkurencijos pasaulyje.

 

Kontaktai: 

Adresas: Selska cesta 

Pašto kodas: 119,  

Miestas:10 110 Zagreb, 

Šalis: Kroatija

Telefonas: +385 1 36 47 099

Mobilus: +385 99 44 00 150

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tinklapis: http://www.zrinski.org/group/

 

 Center Spirala (Slovėnija)
 

    

Center Spirala yra socialinių studijų organizacija, įkurta 2001 m. Organizacija tiria žmogaus tobulėjimo išteklių problemas ir atskirų asmenų, organizacijų tobulėjimo klausimus. Organizacija atlieka ne tik tyrimus, vertinimą, bet taip pat įvairių mokslinių tyrimų pagalba stiprina profesinį orientavimą, stebėjimą ir švietimą. Center Spirala turi sukaupusi daug metų patirties, nes bendradarbiauja įvairiuose nacionaliniuose ir ES projektuose. Projektuose vykdo įvairius tyrimus: gerų santykių su vartotojais kūrimas; sinergijos tarp asmeninių ir karjeros kelių aukštajame moksle tyrinėjimas;  jaunosios kartos asmeninio mobilumo edukacija; ištirti spaudimo darbe priežastis ir asmeninį tobulėjimą; socialinė ne pelno siekiančių organizacijų atsakomybė; e-mokymai mokymų vadovams; atsitiktinai sugeneruotų įgūdžių bedarbiams identifikavimas ir pan.

 

Kontaktai: 

Adresas: Tržaška cesta 2

Pašto kodas: 1000 

Miestas: Liubliana

Šalis: Slovėnija 

Telefonas: +386 1 426 96 60 

Faksas: +386 1 426 96 59 

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web: http://www.centerspirala.org/

 

MiT – Organizacija už socialinę įtrauktį ir pripažinimą (Slovėnija)

 MiT organizacija yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas visapusiška pagalba pažeidžiamoms socialinėms grupėms, kad jos galėtų geriau integruotis į visuomenę ir aktyvų gyvenimą. Organizacija padeda kaliniams, buvusiems kaliniams, pagyvenusiems žmonėms, imigrantams, mažiau išsilavinusiems žmonėms, darbuotojams organizacijose, kurios ruošiasi nutraukti veiklą, skirtingų kultūrų šeimoms ir ne tokiems išsilavinusiems žmonėms iš kaimo vietovių.

MiT organizacija moko klientus funkcinių įgūdžių, kurie padeda integruotis į darbo rinką ir kasdieninį gyvenimą. Organizacija siekdama pokyčių taip pat dirba su kitomis institucijomis, organizacijomis, asociacijomis.

Tarptautinė patirtis dirbant su tikslinėmis grupėmis (pirmiausia kaliniais) įgyta 2 tarptautiniuose projektuose dirbant su partneriais iš Slovėnijos ir 6 tarptautiniais partneriais iš Europos Sąjungos. 

Kontaktai:

Adresas: Cesta talcev 22

Pašto kodas: 4220 

Miestas: Škofja Loka

Šalis: Slovėnija

Telefonas: +386 59 961 753

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tinklapis: www.zavod-mit.si

 

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB)

 VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB) ― nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas ― stebėti, tirti, analizuoti ir vertinti žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimus ir procesus visą gyvenimą trunkančio mokymosi, socialinės politikos ir apsaugos, lygybės ir žmogaus teisių kontekste.

Šios įstaigos veiklos sritis apima įvairūs socialiniai, kultūriniai ir ekonominiai, su žmogiškųjų išteklių valdymu susiję reiškiniai, t.y. įvairiems užsakovams ― visuomenei, žiniasklaidai, valstybinėms institucijoms ir visoms kitoms suinteresuotoms grupėms ― skirtingų socialinių tyrimų, ataskaitų, pranešimų, pareiškimų, projektų, metodinių priemonių, leidinių, programų ir kitų intelektualinių produktų rengimas ir atlikimas. Įstaiga taip pat organizuoja, koordinuoja ir įgyvendina neformalaus mokymo programas, seminarus, konferencijas ir panašius renginius, juos recenzuoja, vertina bei sertifikuoja.

VšĮ ŽISPB žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros srityse bendradarbiauja su universitetais, tyrimų centrais bei institutais, asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais kooperatyvais, įmonėmis, vietos institucijomis, švietimo įstaigomis ir pan. VšĮ ŽISPB plėtoja ir įgyvendina įvairias socialines bei ekonomines iniciatyvas, programas ir projektus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis. 

Įstaigos tikslinė grupė ― įvairaus amžiaus suaugusieji (dirbantieji, bedarbiai, profesionalai, savanoriai, kaliniai, rizikos šeimos ir visos kitos suinteresuotos visuomenės grupės). 

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projekte COMPETENT TO DO organizacija yra atsakinga už WP6 – Valorizacijos strategijos sukūrimą, kuri apims tiek projekto sklaidos priemones, tiek projekto rezultatų ir produktų panaudojimą projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir po jo. ŽISPB taip pat yra atsakinga už 4 mokymų vadovų atrinkimą mokymams Berlyne bei bandomųjų mokymų įgyvendinimą Panevėžio pataisos namuose. 

 

Kontaktai:

Adresas: Ežero g. 8-1 

Pašto kodas: 77141

Miestas: Šiauliai

Telefonas: +370 41 552469

El. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tinklapis: http://www.zispb.lt/en/

 

„Tylieji“ partneriai

  • Moterų kalėjimas Ig (Slovėnija)

ZPKZ Ig kalėjimas atidarytas 1956 m. Kalėjime dirba 33 darbuotojai. Tai yra vienintelis moterų kalėjimas Slovėnijoje. Čia kali 46 moterys ir dar yra sulaikyta 18 moterų. Kalinčių moterų skaičius per pastaruosius metus kyla.

Kalėjimas turi tris skyrius: Mokymo ir darbo, Apsaugos ir Bendrųjų reikalų. Institucija laikosi atvirumo politikos ir siekia nuteistųjų integracijos į visuomenę per švietimą ir darbą. Kalėjime taip pat yra specialių programų – priklausomybės nuo narkotikų ir alkoholio gydymas, savižudybės rizikos mažinimas, mokymosi pagalba, socialinių įgūdžių tobulinimas/ atkūrimas, darbas su seksualiniais nusikaltėliais ir pan.

  • Slovėnijos įdarbinimo tarnyba (Slovėnija) 

Slovėnijos įdarbinimo tarnyba yra privatus juridinis asmuo, turintis viešosios įstaigos statusą, ir veikiantis visoje Europoje. Tarnyba veikia trimis lygmenimis: tarnybos centrinė būstinė, kur sutelkta visa administracija, taip pat yra regioniniai ir vietiniai ofisai.

Asmeniniai ir karjeros konsultantai kasdien dirba su kaliniais ir išėjusiais iš įkalinimo įstaigų. Konsultantai patys nurodo, kad jiems trūksta įgūdžių ir kompetencijų dirbti su tiksline grupe. Tad informacija, produktai, sukurti šiame projekte, bus naudingi specialistams, dirbantiems šioje srityje. Organizacija stebės projekto eigą ir dalinsis žiniomis, patirtimi su kitais projekto dalyviais bei perduos žinias savo organizacijos darbuotojams.

  • Panevėžio suaugusiųjų mokykla (Lietuva)

Panevėžio suaugusiųjų mokykla yra vidurinio lavinimo mokykla, įkurta Panevėžio pataisos namuose.

Tai vienintelė institucija, teikianti formalųjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įkalintiems asmenims Lietuvoje. Mokyklos veiklos padeda moterims atskleisti geriausias mokymosi ir asmenines savybes, gebėjimus, padidinti jų galimybes varžytis darbo rinkoje po išėjimo į laisvę. Institucijos tikslas yra suteikti vidurinį išsilavinimą moterims, kalinčioms Panevėžio pataisos namuose. Pagal mokymosi planą stengiamasi atsižvelgti į pažintinius, mokymosi ir saviraiškos poreikius. Institucijos misija yra tapti pagrindiniu edukacinių, kultūrinių paslaugų ir neformalaus švietimo teikėju moterų, kalinčių Panevėžio pataisos namuose, bendruomenei.