PROJEKT: „COMPETENT TO DO“

"Prenos kompetenc na mentorje za dviganje podjetniških (poklicnih) in socialnih kompetenc zapornic in nekdanjih storilk kaznivih dejanj." 

Prenos inovacij: prenos primerov dobre prakse, ki jih izvaja FCZB - FCZB, ki imajo dolgoletne izkušnje pri delu z obsojenkami (in nekdanjimi storilkami kaznivih dejanj), na usposobljene učitelje - trenerje, ki izvajajo IT usposabljanja za ženske. 

1. Prenos izobraževanja in modulov za usposabljanje za pridobitev splošnih podjetniških in socialnih kompetenc zapornic (in bivših kaznjenk) z usposobljenimi mentorji. 

Namen: motiviranje za nadaljnje izobraževanje zapornic in nekdanjih storilk kaznivih dejanj, pomoč pri izbiri poklicnega usposabljanja za lažjo odločitev, stalno strokovno izobraževanje za večjo uspešnost, da bodo bolj uspešne pri iskanju zaposlitve ali pri samozaposlitvi.

2. Usposabljanje učiteljev (Berlin): 

Razlogi: učitelji, ki poučujejo v zaporu niso usposobljeni za delo z zaporniki; potrebe zapornic so drugačne od potreb moških zapornikov, ženske so diskriminirane glede izobraževanja in tudi zaposlitvenih priložnosti.

3. Pilotna izvedba (Slovenija, Litva): 

Namen: Usposabljanje zapornic (6-8), katere potrebujejo splošne podjetniške in socialne kompetence, ki jih posredujejo usposobljeni mentorji, vrednotenje modulov (del A - podjetniške kompetence, del B - socialne kompetence), oceno usposabljanja (če ima usposabljanje vpliv na odločitev za vključitev v nadaljnje izobraževanje, ali ima vpliv na pozitiven odnos do zaposlitve ali samozaposlitve).

Rezultati dobre prakse bodo uporabni za: 

• Učitelje, 

• Zapornice, nekdanje zapornice, 

• Osebje v zaporih, 

• Upravo Republike Slovenije za izvajanje kazenskih sankcij

• Centre za poklicno usposabljanje, 

• Osebje zavoda za zaposlovanje 

• Osebje Centra za socialno delo 

• Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šprt 

• Ministrstvo za pravosodje, 

• NVO