Naujovių perkėlimas: FCZB centro (Vokietija) gerosios patirties perkėlimas. FCZB turi daug patirties dirbti su moterimis kalinėmis (taip pat ir buvusiomis kalinėmis). Čia dirba kvalifikuoti mokymų vadovai, kurie veda IT mokymus moterims.Projektas COMPETENT TO DO – „Kompetencijų, kurios padėtų tobulinti įkalinimo įstaigose esančių arba išėjusių moterų verslo ir socialines kompetencijas, mokymų vadovams perkėlimas“.

1.Kompetentingi specialistai sukurs mokymų modulius, skirtus moterų kalinių (buvusių kalinių) bendrųjų verslo ir socialinių kompetencijų ugdymui.

Tikslas: motyvuoti moteris kalines (buvusias kalines) tęsti mokymąsi, padėti lengviau apsispręsti dėl specialybės bei sėkmingiau tęsti studijas, ieškotis darbo ar sukurti darbo vietą sau pačiai.

2.Mokymų vadovų mokymai Berlyne:

Pagrindimas: mokymų vadovai, dirbantys kalėjime, neturi pakankamai kompetencijų dirbti su kalinėmis; moterų kalinių poreikiai skiriasi nuo vyrų; moterys švietimo sistemoje ir darbo rinkoje yra diskriminuojamos.

3.Bandomieji mokymai (Slovėnija, Lietuva):

Tikslas: kalinčių moterų (6-8) mokymai. Mokymuose Berlyne dalyvavę mokymų vadovai tobulins kalinių bendrąsias verslumo ir socialines kompetencijas. Bus dirbama pagal du modulius: A modulis – verslumo kompetencijos, B modulis – socialinės kompetencijos. Po mokymų bus atliktas vertinimas, kuris atskleis, ar moterys buvo motyvuotos toliau tęsti mokslus, ieškotis darbo, kurti sau darbo vietą.

 

Sukurtus projekto produktus galės naudoti:

  • Mokymų vadovai,
  • Esamos ir buvusios kalinės,
  • Kalėjimų darbuotojai,
  • Slovėnijos ir Lietuvos kalėjimų administracija,
  • Profesinio rengimo centrai,
  • Įdarbinimo agentūrų darbuotojai
  • Socialinių paslaugų centrų darbuotojai
  • Švietimo ministerija,
  • Teisingumo ministerija,
  • Nevyriausybinės organizacijos ir kt.