Koordinator projekta 

 

 CDI UNIVERZUM (Slovenija)

                             

CDI Univerzum je koodinator projekta.

CDI Univerzum je Visoka škola za daljnje obrazovanje (16+) i jedan od najpoznatijih pružatelja usluga u području obrazovanja odraslih u Sloveniji. Studenti su tinejdžeri i mladi ljudi koji su odustali od redovnog školovanja, sredovječne nezaposlene osobe, zaposleni kojima je potrebna prekvalifikacija i umirovljenici te oni koji potječu iz različitih društvenih sredina - od dobrostojećih pojedinaca s niskom razinom obrazovanja do osoba s ugroženih područja i različitih vrsta imigranata.

Obrazovni programi su većinom službeni programi usklađeni s nacionalnim kurikulumom. Obuhvaćaju osnovnoškolsko obrazovanje i nekoliko stukovnih programa na srednjoškolskoj razini: vrtlarstvo, ugostiteljstvo, turizam, maloprodaja, strojarstvo, informatika, administrativni i poslovni programi. Moguće je odabrati tečaj u trajanju od tri (3), četiri (4) ili pet (5) godina i/ili se odlučiti za pojedine specijalističke predmete ili module. U sklopu većine tečajeva nudi se i određena vrsta praktičnog rada – time se učenicima pruža prilika da dobiju uvid u njihove buduće poslove, a možda čak i uspostave kontakte s budućim poslodavcima.

Posljednih nekoliko godina, sve je veći fokus na neformalnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju. 

Kontakt: 

Adresa: Grošljeva 4

Poštanski broj: 1000

Grad: Ljubljana

Država: Slovenia

Tel: +386 1 583 92 73

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web:  www.cdi-univerzum.si  

 

 Partnerji

FCZB – Računalni centar za žene Berlin (Njemačka)

                   

FCZB je neprofitna organizacija koja zapošljava 22 djelatnika. Od 1984. godine centar razvija i provodi inovativne programe obuke za žene u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Programi su namijenjeni ženama iz različitih kulturnih i obrazovnih sredina te s različitim potrebama. Ciljna skupina su nezaposlene žene i one kojima prijeti opasnost od nezaposlenosti, žene imigrantice i žene s invaliditetom te žene u zatvorima. FCZB nastoji poboljšati mogućnosti zapošljavanja žena. FCZB također surađuje s javnim i privatnim organizacijama na provedbi strategija ravnopravnosti spolova i spolne raznolikosti. Centar njeguje rodno osjetljivi okvir poslovanja uzimajući u obzir različite mogućnosti sudionika. FCZB ne samo da je stekao stručnost u europskim nacionalnim programima i inicijativama, već i na raznim projektima posvećenim poboljšanom pristupu obrazovanju i osposobljavanju za zatvorenice, kako na nacionalnoj, tako i EU razini.

 

Kontakt: 

Adresa: Cuvrystr. 1 

Poštanski broj: 10997 

Grad: Berlin (Kreuzberg)

Država: Germany

Tel: +49 30 617970-0,

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Web: http://www.fczb.de 

FCZB je neprofitna organizacija koja zapošljava 22 osobe. Centar razvija i implementira inovativne trening programe za žene u području ICT-a od 1984. godine. Ciljna skupina Centra su žene sa različitim kulturnim i obrazovnim zaleđem i različitim potrebama. Ciljne skupine variraju od nezaposlenih žena i onih kojima prijeti otkaz, žene imigranti, žene invalidi do žena zatvorenica. FCZB je također usmjeren na poboljšanje uvjeta zapošljavanja za žene.

 

 

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“ (Hrvatska)

Poduzetništvo i poduzetničke komptencije neophodni su za uspjeh u suvremenim uvjetima poslovanja te predstavljaju ključan faktor za razvoj modernog društva.

Modernim i inovativnim pristupom obrazovanju, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“ (VŠ NŠZ), priprema studente za praktičnu uporabu znanja, vještina i stručnih metoda rada.

Kroz teorijsko i osobito praktično znanje koje studenti imaju priliku steći, individualno ili kroz timski rad, omogućava im se brz, učinkovit i siguran ulazak u svijet održive ekonomije, kontinuiranih promjena, sveprisutne konkurencije te globalnih interesa.

Kontakt: 

Adresa: Selska cesta 119

Poštanski broj: 10110

Grad: Zagreb 

Država: Hrvatska

Tel: +385 1 36 47 099

Mob: +385 99 44 00 150

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web: http://www.zrinski.org/group/ 

 

 

 Center Spirala (Slovenija)
 

    

Center Spirala – Centar za razvoj samomobilnosti je razvojno-istraživačka ustanova u području društvenih znanosti. Osnovana je 2001. godine. Ustanova se bavi ispitivanjem raznih pitanja iz područja razvoja ljudskih potencijala i pitanja vezanih uz razvoj pojedinaca i organizacija. Osim znanstvenih evaluacija, Ustanova jača profesionalno usmjeravanje, nadzor i obrazovanje kroz razvoj istraživačkih predmeta.

Ustanova ima dugogodišnje iskustvo suradnje s nacionalnim i EU projektima te se bavi istraživanjem različitih tematskih područja: razvoj dobrih odnosa s korisnicima; stvaranje sinergija između osobnih i poslovnih smjerova u visokom obrazovanju; educiranje u svrhu razvoja samomobilnosti za mlađe osobe; otkrivanje uzroka za radno opterećenje i osobni razvoj; društvena odgovornost neprofitnih organizacija; identificiranje slučajno stečenih vještina za nezaposlene osobe; e-trening za odgajatelje.

 

Kontakt: 

Adresa: Tržaška cesta 2

Poštanski broj: 1000 

Grad: Ljubljana

Država: Slovenia 

Tel: +386 1 426 96 60 

Fax: +386 1 426 96 59 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web: http://www.centerspirala.org/  

 

 

MiT - Ustanova za širu društvenu prihvatljivost i prihvaćanje (Slovenija)

Ustanova MIT je nevladina neprofitna organizacija čiji je primarni cilj sveobuhvatno upravljanje ugroženim i marginaliziranim društvenim skupinama te pružanje pomoći pojedinacima kako bi se lakše uključili u društvo i aktivan život. Ustanova pomaže zatvorenicima i bivšim zatvorenicima, nezaposlenim osobama, osobama s invaliditetom, starijim osobama, imigrantima, manje obrazovanim osobama, zaposlenicima u tvrtkama koje se zatvaranju, mješovitim obiteljima i manje obrazovanim osobama u ruralnim područjima.

MIT organizacija pomaže sudionicima u stjecanju funkcionalnih sposobnosti za lakšu integraciju na tržište rada, kao i svakodnevni život. Istovremeno, surađuje s ključnim institucijama, organizacijama i udrugama.

Međunarodno iskustvo u radu s takvim skupinama (ponajprije sa zatvorenicima) stekla je u posljednjih nekoliko godina kroz dva međunarodna projekta u suradnji sa slovenskim i šest drugih međunarodnih partnera iz Europske unije.

Kontakt:

Adresa: Cesta talcev 22

Poštanski broj: 4220 

Grad: Škofja Loka

Država: Slovenia

Tel: +386 59 961 753

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web: www.zavod-mit.si 

 

 

 

Ured za praćenje i razvoj ljudskih potencijala u javnom sektoru (Litva)

Ured za praćenje i razvoj ljudskih potencijala u javnom sektoru je nevladina neprofitna organizacija koja zapošljava 4 stalna djelatnika (direktor, IT stručnjak, koordinator za socijalne programe i računovođa) i  9 volontera koji pomažu u organizaciji aktivnosti koje organizacija provodi. 

Ciljevi organizacije su: 

 - promatrati, analizirati i procijeniti društvene pojave i procese u području socijalne i obrazovne politike; 

 - kreirati, prilagoditi i implementirati inovativne društvene i obrazovne inicijative i projekte koji se odnose na formalno i neformalno obrazovanje profesionalaca i različitih ciljnih skupina 

Organizacija razvija i provodi razne projekte, inicijative i posredovanja na nacionalno-lokalnoj i transnacionalnoj razini, u suradnji pružateljima formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih, istraživačkim centrima, udrugama, društvenim zadrugama, malim i srednjim poduzećima, centarima za obuku, lokalnim institucijama, pružateljima javnih usluga, školama, itd. Usluge su usmjerene na različite ciljne skupine:  socijalni radnici, socijalni partneri, socijalno ugrožene obitelji, osobe s invaliditetom, mlade osobe, mladi prijestupnici, bivši zatvorenici, ženski počinitelji kaznenih djela, itd.

Partner na projektu „Prijenos kompetencija za profesore u svrhu usvajanja poslovnih (strukovnih) i socijalnih kompetencija žena zatvorenica i bivših prijestupnica“ u sklopu Leonardo da Vinci programa za prijenos inovativnih projekata (COMPETENT TO DO). Organizacija će izabrati 4 predavača iz organizacije i socijalnog partnera, zatvora za žene Panevėžys, koji će proći obuku u Njemačkoj. Ustanova je odgovorna za probnu obuku koja će biti provedena u sklopu ženskog zatvora Panevėžys. Organizacija je također odgovorna za WP6 projekt i razvoj strategije vrednovanja. 

Strategija vrednovanja će obuhvatiti distribuciju rezultata projekta i korištenje projektnih materijala i alata. Organizacija će partnerima predložiti nacrt strategije vrednovanja kojim će se potvrditi doprinos partnera u širenju i korištenju strategije.

Organizacija će pridonijeti realizaciji svih projektnih aktivnosti s ciljem postizanja postavljenih ciljeva.

 

Kontakt:

Adresa: Ežero g. 8-1 

Poštanski broj: 77141

Grad: Šiauliai

Tel: +370 41 552469

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web: http://www.zispb.lt/en/ 

 

Neprihvatljivi partneri

 

Ženski zatvor lg (Slovenija)

Ženski zatvor ZPKZ Ig osnovan je 1956. godine te danas zapošljava 33 djelatnika. To je jedini ženski zatvor u Sloveniji koji ima 46 osuđenih i 18 pritvorenih žena te je broj u posljednjih nekoliko mjeseci u porastu. Zatvor je podijeljen na Odjel za obrazovanje i rad, Odjel za sigurnost i Odjela za opće poslove. Politika institucije usmjerena je na otvorenost i integraciju u šire društvo s fokusom na obrazovanje i zapošljavanje.

Postoje i posebni programi  (liječenje od droge i alkohola, suzbijanje rizika od samoubojstva, pomoć pri obrazovanju, razvoj socijalnih vještina, liječenje seksualnih prijestupnika, itd.).

 

Zavod za zapošljavanje Slovenije (Slovenija)

Zavod za zapošljavanje Slovenije (ESS) je neovisna pravna osoba sa statusom javne ustanove koja djeluje u cijeloj zemlji. Organizacijski i funkcionalni aspekti poslovanja ESS-a se odvijaju na tri razine; u sjedištu ESS-a, gdje se nalazi uprava i Središnji ured, u regionalnim uredima i ispostavama. Osobni i poslovni savjetnici rade sa zatvorenicima i bivšim pritvorenicima na dnevnoj bazi te procjenjuju nedostaju li  vještine i kompetencije za rad s njima. Stoga je cilj ovog projekta podijeliti informacije i znanje među drugim stručnjacima u tom području. Iz tog razloga će organizacija pratiti projekt, kao i podijeliti svoja znanja i iskustva s ostalim sudionicima te prenositi nova znanja među osobljem koje radi s ovakvom populacijom.

 

Škola za odrasle Panevezys (Litva)

Panevezio suaugusiuju mokykla je srednja škola osnovana u sklopu ženske kaznionice Panevezys.

 

To je jedina ustanova koja provodi formalno osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje te neformalno obrazovanja unutar kaznionice u Litvi. Škola svojim djelovanjem pomaže ženama da otkriju najbolje obrazovne i osobne kvalitete i sposobnosti te povećava mogućnost da se natječu na tržištu rada nakon što budu oslobođene. Cilj institucije je omogućiti srednjoškolsko obrazovanje ženama koje služe kaznu u ženskoj kaznionici Panevezys te prema nastavnom planu za razdoblje 2009.– 2011., utvrditi kognitivne i obrazovne potrebe te potrebe za samoizražavanjem. Misija institucije je postati vodeći pružatelj obrazovnih i kulturnih usluga te usluga neformalnog obrazovanja za žene unutar kaznionice Panevezys.