Transfer inovacije: transfer primjera dobre prakse od strane FCZB koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa ženama zatvorenicama (i bivšim zatvorenicama), kvalificirane mentore  koji uspješno izvode IT treninge za žene.„Transfer kompetencija za mentore kako bi podigli strukovne i socijalne kompetencije žena zatvorenica i bivših zatvorenica.“

1. Kreiranje obrazovanja i trening modula za stjecanje općih poduzetničkih i socijalnih kompetencija žena zatvorenica (i bivših zatvorenca) od strane kvalificiranih mentora.

Svrha: motivacija za cijeloživotno obrazovanje žena zatvorenica i bivših zatvorenica, lakše odlučivanje o tipu strukovnog obrazovanja, te njegovo uspješno nastavljanje, uspješnije traženje posla ili samozapošljavanje.

2. Trening mentora (Berlin):

Temelji: mentori koji će podučavati u zatvorima nisu kvalificirani za rad sa zatvorenicima; potrebe žena zatvorenica drugačije su od potreba muških zatvorenika, žene su diskriminirani u pogledu obrazovanja i mogućnosti zaposlenja.

3. Pilot implementacija (Slovenija, Litva):

Svrha: trening žena zatvorenica (6-8) kojima su potrebna opća poduzetnička i socijalna znanja koja će dobiti od strane stručno treniranih mentora, evaluacija modula (Dio A – poduzetničke kompetencije, dio B – socijalne kompetencije), evaluacija treninga (da li treninzi imaju utjecaj na odluku o njihovom uključivanju u daljnje obrazovanje ili imaju utjecaj na pozitivan stav prema zapošljavanju ili samozapošljavanju).

Produkti ovog projekta biti će korišteni od strane:

  • Mentora;
  • Žena zatvorenica i bivših zatvorenica;
  • Osoblje u zatvorima;
  • Zatvorska administracija Slovenije;
  • Centri za strukovno obrazovanje;
  • Osoblje Zavoda za zapošljavanje;
  • Osoblje Centra za socijanu skrb;
  • Ministarstvo obrazovanja;
  • Ministarstvo pravosuđa;
  • Nevladine udruge